Your image

Ustalenie długości skrzynki w systemie rolet typu RKS:

L - całkowita d-ugość skrzyni
B - szerokość otworu okiennego przed otynkowaniem
A - oparcie skrzynki na murze po stronie napędu (150 mm)
A1 - oparcie skrzynki na murze po przeciwnej stronie napędu W przypadku podziału rolety - dwustronny napęd A = A1 = 150 mm

Ustalenie wysokości prowadnic:
Wysokość prowadnic = wysokość stolarki okiennej + 60 mm

Ustalenie wysokości pancerza:
Wysokości pancerza = wysokość stolarki okiennej + 200 mm