Informacje dla kandydatów

Drogi Kandydacie, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat przebiegu prowadzonych przez nas rekrutacji. Mamy nadzieję, że pomogą one jak najlepiej, przygotować się do ubiegania o pracę.
                                                                                                                                           Życzymy powodzenia.
                                                                                                                                                         Zespół Droma

Etap 1. Przyjmowanie i weryfikacja
Etap 2. Rozmowa telefoniczna
Etap 3. Spotkanie w biurze
Etap 4 . Rozmowa z przyszłym pracodawcą
Etap 5. Zatrudnienie lub informacja zwrotna.

emailI ETAP – PRZYJMOWANIE I WERYFIKACJA APLIKACJI

donePrzyjmujemy dokumenty aplikacyjne zarówno pocztą tradycyjną jak i drogą elektroniczną

doneMożesz wysłać dokumenty w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy, jak również, gdy nie znalazłeś wśród ofert pracy takiej, którą jesteś zainteresowany (aplikacja spontaniczna)

doneJeśli aplikujesz na konkretną ofertę pracy, przyjmowanie dokumentów trwa standardowo od 14 do 30 dni. Jeżeli wysłałeś aplikację spontaniczną, wówczas zachowujemy Twoje dokumenty oraz sięgamy do nich głębiej w momencie, gdy wśród ofert pracy pojawi się zgodna z Twoim profilem zawodowym.

doneW pierwszym etapie rekrutacji trwającym od 5 do 10 dni, weryfikujemy spływające aplikacje pod kątem naszych wymagań i oczekiwań. Każdy dokument rekrutacyjny jest przez nas skrupulatnie czytany i sprawdzany. Zadbaj o jego bezbłędność i adekwatność do naszego ogłoszenia. Pokaż nam, że jesteś osobą ciekawą. Nie szukaj inspiracji w Internecie, ponieważ to co najważniejsze jest w Tobie.

II ETAP – ROZMOWA TELEFONICZNA

donePo wybraniu interesujących nas kandydatur, skontaktuje się z Tobą Rekruter, który umówi się z Tobą na kolejny etap. Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa telefoniczna z Rekruterem. Trwa ona średnio 30-50 minut w dogodnym dla Ciebie terminie. Podczas rozmowy, Rekruter zweryfikuje informacje zawarte w Twoim CV, dopyta o doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje. W przypadku stanowisk wymagających znajomości języków obcych, podczas rozmowy zostanie również sprawdzony jego poziom.

donePo przeprowadzeniu wstępnych wywiadów selekcyjnych z kandydatami, udzielamy wybranym kandydatom informacji na temat pozytywnego wyniku wywiadu (od 5 do 7 dni od rozmowy), informacja nie zawiera ewaluacji kompetencji zawodowych.

donePozytywny wynik wywiadu selekcyjnego oznacza zaproszenie do kolejnego etapu rekrutacji.

messageIII ETAP – SPOTKANIE W BIURZE

donePo rozmowie telefonicznej, osoby wybrane do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszone do naszego biura. Specyfika III etapu rekrutacji uzależniona jest od stanowiska, na które aplikuje kandydat. Podczas III etapu możemy sprawdzić Twoją znajomość obsługi komputera, programów biurowych lub przeprowadzić zadania w stylu Assesment Center (gry sytuacyjne, scenki rodzajowe). Możesz zostać poproszony o przygotowanie projektu lub przedstawienie rozwiązań danego problemu. Wszystko zależy od naszych potrzeb i …… wyobraźni naszych Rekruterów.

donePodczas spotkania kandydaci mogą również zostać poproszeni o wypełnienie testu wiedzy. Testy mają na celu pomiar poziomu wiedzy branżowej, technicznej lub znajomości języka obcego.

donePonadto prosimy kandydatów o przygotowanie na spotkanie numeru telefonu osoby, która może udzielić im referencji oraz przyniesienie ze sobą na spotkanie świadectw pracy, posiadanych certyfikatów, dyplomów, potwierdzających doświadczenie zawodowe;

donePodczas spotkania kandydaci otrzymają wyczerpujące informacje na temat stanowiska pracy, o które się ubiegają. Prosimy jednak przed spotkaniem przygotować sobie listę pytań, które chcielibyście zadać. Podczas spotkania będzie część poświęcona właśnie na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości.

donePo przeprowadzeniu spotkań z wszystkimi zaproszonymi kandydatami informujemy ich o wyniku spotkania;

donePozytywny wynik spotkania kwalifikacyjnego oznacza zaproszenie na spotkanie z przyszłym pracodawcą. 

emailIV ETAP – SPOTKANIE Z BEZPOŚREDNIM PRZEŁOŻONYM 

doneObejmuje zazwyczaj kilka konkretnych pytań na temat dotychczasowych doświadczeń zawodowych oraz rozmowę dotyczącą ewentualnych warunków współpracy

donePozytywny wynik tej rozmowy zazwyczaj kończy się podpisaniem listu intencyjnego, a następnie zatrudnieniem kandydata na stanowisku pracy

emailV ETAP - ZATRUDNIENIE LUB INFORMACJA ZWROTNA

doneZATRUDNIENIE

Proces kończy przedstawienie oferty zatrudnienia wybranemu Kandydatowi. Po zaakceptowaniu warunków przez obie strony, nowy pracownik ( kto wie, może to będziesz Ty!) zostaje wprowadzony do firmy i przechodzi proces onboardingu.

doneINFORMACJA ZWROTNA

doneNiestety, najczęściej kandydatów jest więcej niż miejsc pracy. Ponieważ szanujemy czas naszych kandydatów, każdy z nich otrzymuje od nas informację zwrotną, odnośnie wyników rekrutacji – nawet gdy nie jest ona informacją dla niego pozytywną. Jasne standardy to dobry nawyk – my wprowadzamy je od pierwszego kontaktu z kandydatem.