Your image

A. płaszcz bramy:
1. pancerz (segmenty)
2. profil aluminiowy górny i dolny
3. uszczelka górna i dolna
4. zakończenie panela
5. rączka - uchwyt
6. zawias środkowy
7. zawias boczny z uchwytem na rolkę boczną
8. rolki boczne
9. konsola dolna
10. profil wzmacniający "OMEGA" (stosowany w bramach o szerokości równej i przekraczającej 5000 mm - dla bram przemysłowych)
11. pozostałe elementy płaszcza (okno, kratka wentylacyjna, zasuwa - rygiel)

B. zespół nośny:
12. prowadnice proste pionowe
13. prowadnice z łukiem poziome
14. profil kątowy z uszczelką boczną
15. profil "C" wzmacniający prowadnice poziome
16. kątownik montażowy
17. odbojnik ograniczający

C. zespół napędowy:
18. wał napędowy
19. sprzęgło wału
20. sprężyna skrętna
21. koło linowe
22. lina stalowa
23. konsole zespołu napędowego
24. napęd łańcuchowy z przekładnią 1:4 - opcja

Przedstawiony schemat budowy bramy segmentowej zawiera obok pozycji standardowych elementy do wyposażenia opcjonalnego (np. okno, kratka wentylacyjna) - rodzaj i sposób poszczególnych elementów dobierany jest do modelu bramy